Sürdürülebilirlik

Yaşanabilir bir gelecek ve daha yüksek yaşam kalitesi için dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hedefimizi ise müşterilerimiz ve toplum için değer yaratarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak gerçekleştiriyoruz.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz iş ve  sürdürülebilirlik stratejilerimizi entegre bir şekilde yönetirken, çevresel, etik, sosyal ve ekonomik alanlarda yarattığımız pozitif etki ile tüm paydaşlarımız için daha fazla artı değer yaratmaya gayret ediyoruz. İş planlarımızı ve yeni yatırımlarımızı, sürdürülebilir ekonomik iş modelleri üzerine kurguluyoruz.

Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.

Borsan Grup yönetim kurulu olarak genç nesillerin eğitimine yaptığımız katkılar ve geliştirdiğimiz eğitim modelleriyle ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu fikri ve zihni hür gençlerle yarınlarımızı daha yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz.

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.