İnsan Kaynakları Politikamız

Borsan’ın kuruluş tarihi olan 1984’ten itibaren kısa sürede faaliyet gösterdiği sektörlerde “ilk’’leri gerçekleştirmesi ve adım attığı sektörlerin yıldızı olmasında insan kaynaklarına verdiği önem yatmaktadır.

Borsan Grup olarak benimsenen felsefemizde yola çıktığımız ve vardığımız nokta aynı : ‘ Şirketlerimizin ihtiyacına göre belirlenmiş Stratejik İnsan kaynakları Yönetimi ‘

Borsan İnsan Kaynaklarının dayandığı temel anlayışlar,

İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı:
Kurumsal Değerlerimizin dayandığı kültürümüzle her çalışanın değerli olduğunu hissettirmek
Standartlaşmış ve pozisyona uygun seçme ve yerleştirme ile tüm adaylara eşit mesafe anlayışı
Nitelikli iş gücü tarafından seçilen işveren olma.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma Anlayışı:
Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratma anlayışı
Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek
Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sisteminin tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırılması

Organizasyonu Geliştirme Anlayışı:
Organizasyonun başarısını sürekli hale getirmek için, insan kaynaklarının, süreçlerin ve sistemlerin sürekli gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandıırlması,
Çalışan ve Organizasyon gelişimi için sürekli eğitim politikası,
Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma,
Katılımcı, paylaşımcı, açık, farklılığa ve yeni fikirlere değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Çalışanların öneri ve taleplerini dikkate almak,
Etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak.