Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB

CPR (Construction Products Regulation)

CPR -Construction Products Regulation– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kablo sektöründeki karşılığına verilen kısa isimdir , ana standart olarak EN 50575 standardı kullanılır, yönetmelik tüm Avrupa ülkeleri ile birlikte 1 temmuz 2017 de başlayacaktır.

EN 50575 Standardında bina ve alt yapılarda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliklerini ve bu gerekliklere göre yapılan test ve uygunluk değerlendirmelerini kapsamaktadır, bu standartta kablo çeşitlerinin yangına karşı gösterdiği performans değil,  performans sınıflarının hangi kriterleri sağlaması gerektiği verilmektedir.

CPR Yapı malzemeleri yönetmeliğinin amacı, yapılarda kullanılan tüm malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bununla birlikte yapı malzemelerinin performansları ile ilgili olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.

Teknik Terimler Ve Anlamları

CPR (Construction Products Regulation) : Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
LVD (Low Voltage Directive) : Alçak Gerilim Direktifi
Euroclasses : Avrupa Sınıfları
Harmonised Technical Specification : Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Reaction to fire performance : Yangına Tepki Performansı
Resistance to fire performance : Yangına Dayanım Performansı
DoP (Declaration of Performance) : Performans Beyanı
Notified Body : Onaylanmış Kuruluş

 

Kablolara Uygulanan Test Yöntemleri Ve Standartları 

  • TS EN ISO 1716 Brüt yanma ısısının tayini (A sınıfı)
  • TS EN 50399 Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri (B1,B2,C ve D sınıfı)
  • TS EN 61034-2 Duman yoğunluğu (Ek sınıflandırma s1a ve s1b)
  • TS EN 60332-1-2 Tekli kablolar için Düşey alev Yayılımı ( B1,B2,C,D ve E sınıfı)
  • TS EN 60754-2 PH ve iletkenlik testi (Ek sınıflandırma a1,a2 ve a3)
  • TS 50576 Test sonuçlarının genişletilmiş uygulanması
 

Class

Test methods
EN ISO 1716 EN 50399 a EN 60332-1-2 EN 61034-2 c EN 60754-2 c,d
Aca X
B1ca X b X X X
B2ca X X X X
Cca X X X X
Dca X X X X
Eca X
Fca No performance determined
a      EN 50399 contains all the information previously referred to as FIPEC20 Scenario 1 and FIPEC20 Scenario 2.

b      Special conditions of test apply in EN 50399 to Class B1ca.

c      Additional classification tests.

d      EN 60754-2 contains all the information previously contained in EN 50267-2-3.

Borsan kablo firması olarak CPR çalışmalarımızı tamamlanmış testleri yapılmak üzere Avrupa’da bulunan onaylı bir kuruluşa test ve belgelendirme için ürünlerimiz gönderilmiştir.

 

Test Sonuçlarına göre olası CPR sınıflarımız aşağıdadır.

NAYY-NYY-NYM-H07-U-R-K , H05V-K, H03VV-F, H05VV-F,NXY,U-1000 R2V, COF-LET, NFA2X (ABC) Eca
N2XH, NHXMH, N2XH FE 180, H07Z1-U-R Cca  (Testler Devam Etmektedir.)

 

Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra tüm ürünler aşağıdaki şekilde işaretlenecektir.